Vacuno

– Ciego de calibre 95/115 mm. ( lomo y/o morcilla)
– Madeja recta de roscal de 1ª de calibre 45/50 mm x 9/10 m.
– Madeja recta de roscal de 1ª de calibre 50/55 mm x 9/10 m.
– Madeja recta de roscal de 2ª de calibre 65/+ mm x 9/10 m.
– Madeja curva de buey de calibre 38/40 mm. x 30 m.
– Madeja curva de buey de calibre 40/43 mm. x 30 m.
– Madeja curva de buey de calibre 43/46 mm. x 30 m.